Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Το λυσάρι του debate

Είναι παλιό αλλά καλό.

Δείτε στη διεύθυνση http://www.geocities.com/perikallosproject/eisksyl.html ,τι είχαν μελετήσει οι πολιτικοί αρχηγοί πριν προσέλθουν στο debate.

Οι μετεξεταστέοι Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Παπανδρέου το μελετάνε σήμερα από νωρίς το πρωί, μήπως και περάσουν την τάξη, στην τελική σημερινή εξέταση των 8 μ.μ.

Συνδυάστε οποιαδήποτε φράση της 1ης στήλης με οποιαδήποτε φράση της 2ης στήλης. Το παραχθέν αποτέλεσμα το συνδυάζετε με οποιαδήποτε φράση της 3ης στήλης. Το νέο παραχθέν αποτέλεσμα το συνδυάζετε με οποιαδήποτε φράση της 4ης στήλης.

Κυρίες και κύριοι
Η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε προσεκτικά θέσει
Μας επιβάλλει να εξετάσουμε αναλυτικά
Τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και τα θεσμικά πλαίσια
Από την άλλη πλευρά Η μέθοδος στην ανάπτυξη της δράσης των στελεχών
Παίζει σημαντικό ρόλο στο να καθορίσουμε Τους άξονες μιας
μελλοντικής πορείας
Ταυτόχρονα
Η σταθερή άνοδος στην
ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών μας
Μας υποχρεώνει να προσδιορίσουμε Ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής
Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι
Η παρούσα δομή του υπάρχοντος συστήματος
Βοηθά στην προετοιμασία μας για Τη δημιουργική στάση μας απέναντι στις προκλήσεις
των καιρών!
Με αυτό τον
τρόπο
Ένα νέο μοντέλο πολύπλευρης δράσης και παρέμβασης
Εγγυάται την ευρύτερη δυνατή απήχηση ώστε να επεξεργαστούμε
Τις νέες συνισταμένες και συνιστώσες της πραγματικότητας…
Περιττεύει να υπογραμμίσω ότι
Η αδιάκοπη προσήλωσή μας
στην πρακτική τεκμηρίωσης και ενημέρωσης
Μας βοηθάει αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουμε
Ένα δυναμικό σύστημα αντιμετώπισης των μεγάλων απαιτήσεων του καιρού μας
Είναι προφανές
ότι
Η οργανωτική αναδιάρθρωση
που θα αναδείξει την πλατιά συμμετοχή των λαϊκών μαζών
Εμφανώς θα οδηγήσει νομοτελειακά προς
Ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης
Από την άλλη πλευρά
Η ιδεολογική καθαρότητα όταν συνδυάζεται με το ξεκίνημα μιας αποφασιστικής διαδικασίας ριζοσπαστικών αλλαγών
Συμβάλλει αναπόδραστα στο να τελειοποιήσουμε
Τις διάφορες μορφές ενίσχυσης του κύρους της χώρας
Η καθημερινή πρακτική έχει αποδείξει ότι
Η ανάπτυξη ποικιλόμορφης δραστηριότητας
Οριοθετεί και θεμελιώνει αποφασιστικά
Τις βάσεις μιας
προοδευτικής μετεξέλιξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: